Πίσω στη κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες του σχολικού έτους 2017-18

. 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΟ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ...


 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

 

Οι εγγραφές γίνονται σε δύο βήματα.

1ο βήμα: Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής. Γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr με τους κωδικούς taxis. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 17η Ιουνίου ώρα 00:00

 

2ο βήμα: Οριστική Εγγραφή. Γίνεται στο σχολείο από την 20η μέχρι και την 28η Ιουνίου από τον γονέα (ή τον νόμιμο κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο εγγράφως ενήλικο εκπρόσωπό του), ο οποίος συμπληρώνει μια Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα. Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο.

 

Τι χρειάζεται να φέρει ο γονέας για την οριστική εγγραφή:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του παιδιού ή Πιστοποιητικό του Δήμου.

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας αυτού που κάνει την εγγραφή.

3. Εκτυπωμένη τηνΗλεκτρονική Αίτηση έγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2019-20.

4. Απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και Πτυχίο ΕΠΑΛ (για φοίτηση μόνο για απόκτηση Πτυχίου).

5. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο (εφ όσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά).

6. Τρεις πρόσφατες φωτογραφιες του μαθητή α) για τον Ατομικό φάκελό του, β) για το Δελτίο Αστικού λεωφορείου και γ) για το Δελτίο Υπεραστικού Λεωφορείου.

 

Για εγγραφή στην Α' τάξη το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

 


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα-φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αί-τηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κω-δικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανή-λικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019-20

Κείμενο προς τους γονείς από την Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 

Ενόψει της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-20, παρακαλούμε το παρακάτω κείμενο να μελετηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι ανήλικοι/ες ή στους ίδιους/ες αν είναι ενήλικοι/ες και να επιστραφεί υπογεγραμμένο στο σχολείο.

Εγγραφές 2019-20 


 Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ


Απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές του 2019 θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
1) Αστυνομική Ταυτότητα
2) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
3) ΠΤΥΧΙΟ
4) μια πρόσφατη φωτογραφία τους (για το Δελτίο Υποψηφίου).

Στοιχεία Επικοινωνίας

4o ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αμισού 31, Καβάλα
Τ.Κ. 65403
Τηλ: 2512512562 Διευθύντρια
        2510837901 Υποδιευθύντρια
Φαξ: 2510837900

Copyright © 2019 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Καβάλας Rights Reserved.